background2 Line 75 Line 76 Line 77 Line 78

ED Comfort Care

Efekt właściwego leczenia bólu
Metodyka: faza pilotażu

Wybrane przykłady wpływu podobnych wdrożeń

25%

Szacuje się, że w skali kraju, tylko tylu pacjentów na SOR
ma odpowiednio leczony ból.
Problem ten jest często określany jako
oligoanalgezja.

Problem niewłaściwego zarządzania bólem na SOR:

Wielu pacjentów trafiających na SOR doświadcza intensywnego bólu z powodu urazów,
chorób lub zabiegów.

Nieadekwatne zarządzanie bólem na tym etapie opieki medycznej może prowadzić
do negatywnych konsekwencji.

Poprawa leczenia bólu na SOR ma na celu eliminację lub znaczne zmniejszenie bólu
pacjentów do momentu przyjęcia na oddział lub wypisu ze szpitala.

Tematyka:
Krótsze kolejki
Komfort Pacjenta
Zgodność z WHO
Group 51
Group 53
Group 57

1. Usprawniona diagnostyka
Skuteczne zarządzanie bólem przyspiesza proces diagnozowania i leczenia.

2. Efektywność personelu
Efektywne leczenie bólu przyspiesza procesy leczenia i diagnostyki,
co może skrócić czas pobytu pacjentów na SOR i zwiększyć dostępność łóżek.

main1d

5. Mniej roszczeń prawnych
Nieleczony ból może prowadzić do roszczeń prawnych ze strony pacjentów,
co niesie za sobą ryzyko dodatkowych wydatków i obniżenia reputacji placówki.

6. Niższe ryzyko komplikacji
Nieleczony lub źle leczony ból może prowadzić do powikłań zdrowotnych,
co zwiększa koszty opieki medycznej.

main2e

3. Ulga w leczeniu bólu
Niewłaściwe leczenie bólu to przyczyna cierpienia pacjentów.
Można je zmniejszyć lub wyeliminować dzięki właściwym standardom.

4. Satysfakcja pacjentów
Dzięki skutecznemu leczenia bólu, pacjenci są bardziej zadowoleni
z opieki medycznej i lojalni wobec placówki medycznej.

main2d
group_120
1
2
3
4
5

DEFINE
Określenie problemu, który chcemy rozwiązać,
oraz zdefiniowanie celów projektu. Dokładne
zidentyfikowanie procesu, który będzie
poddawany analizie.

MEASURE
Zbieranie danych o procesie, aby móc go obiektywnie
ocenić. Identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności
(KPI) do monitorowania postępów.

ANALYZE
Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu.
Wykorzystanie narzędzi statystycznych
i diagramów do analizy danych.

IMPROVE
Opracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu
poprawę procesu. Testowanie i ocena nowych rozwiązań.

CONTROL
Monitorowanie procesu po wdrożeniu zmian.
Utrzymanie osiągniętych rezultatów
i zapobieganie nawrotom problemu.

+10%
poprawa satysfakcji pacjentów.

-30 min
skrócenie czasu pobytu na SOR

-20%
skrócenie czasu pobytu na SOR

-15%
Skrócenie czasu oczekiwania na leczenie

Group 152
Group 154
Sprawdź możliwości wsparcia
Wspieram
Pipeline: etap rozwoju
Odkrywanie
Pilotaż
Kontrola
+ 4 msc
Standard
Publikacja
+ 1 msc
main1

Razem wprowadzajmy
zmiany na zdrowie!

Grzegorz Hołody
Radosław Bondarczuk
+48 663 333 828
+48 608 692 963
grzegorz.holody@leanmedic.pl
radoslaw.bondarczuk@leanmedic.pl
Line 12 Line 13
Group 28
Group 28
Group 30
Group 30
Group 34
Wyślij

Wysyłając zgłoszenie akceptuję warunki Polityki Prywatności

ED Comfort Care
SmartScan ED
Onko Care
Pierwszy Ratownik
Grupa NGR R1

Kontakt | +48 608 692 963

Polityka prywatności
Regulamin

FUNDACJA LEAN MEDIC

Władysława Łokietka 24,
05-230 Kobyłka

Nasi partnerzy:
Line 79
Path 1
Group 1
logo-font-jak-na-stronie_1-400x150 Logo_poziom_PL-1-2048x386 logo-B
Path 1
Group 1