background2 Line 10 Line 42 Line 19 Line 43

SmartScan ED

Cel i zakres projektu
Oczekiwane rezultaty

Systemowe rozwiązanie pozwalające na Redukcję o 80%
wykonywania zbędnych TK, o wartości 96 mln PLN rocznie.

Plan projektu

Analiza źródeł EBM i dobór podstawy merytorycznej do wprowadzenia standardu

Przygotowanie Procedury i Instrukcji wykonywania TK w oparciu o przygotowane kryteria

Uzyskanie opinii krajowego konsultanta

Wprowadzenie warstwy narzędziowej dla Personelu

Opracowanie klauzuli informacyjnej

Szkolenie dla Personelu

Standaryzacja wdrożenia zmian w formie systemowego rozporządzenia

10-12%

Tomografii na SOR wykonywane jest niepotrzebnie,
co stanowi w przybliżeniu 0,5 mln PLN na SOR,
czyli w skali Kraju,
ponad 120 mln PLN.

Problem nadmiernego wykonywania TK na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Każde badanie TK to w zależności od obszaru ciała 50-1000 zdjęć RTG.
Badanie nie jest obojętne dla zdrowia!

Evidence Based Medicine (EBM) pozwala wyraźnie wskazać chorych u których konieczne jest wykonanie TK.
Z badań wynika, że w samych urazach głowy 1 na 3 tomografie wykonywana jest bez żadnych wskazań.

Tomografia Komputerowa stanowi koszt w wysokości 300-400 zł / za badanie.

Czas oczekiwania na opis wynosi od godziny do nawet do kilku godzin,
co znacznie wydłuża pobyt chorego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Tematyka:

Przygotowanie

- Nominacja rodzaju urazów do analizy
- Opracowanie podstawy merytorycznej (EBM)
- Wzór zmian proceduralnych
- Opiniowanie

Standaryzacja

- Opinia środowiskowa
- Opracowanie i publikacja wyników
- Przygotowanie szkolenia eLearning
- Test środowiskowy: 2 placówki

Ocena wdrożenia

- Ocena danych statystycznych
- Ocena wpływu finansowego
- Badanie wpływu
- Opinia środowiskowa
- Publikacja wyników

Faza Skalowania
Faza Projektowa

Pilotaż

- Zebranie danych bazowych (porównawcze)
- Opis procedury
- Wdrożenie procedury postępowania w nominowanej placówce
- Wdrożenie klauzuli informacyjnej - wypis
- Szkolenie kadry
- Monitoring wyników

START
2 msc
4 msc
4 msc
12 msc
KONIEC
[22 msc]

Powielanie; system

- Opracowanie wytycznych systemowych
- Kryteria oceny jakości wdrożenia
- Publikacja narzędziowa

Path 2114 Path 2116 Path 2118 Path 2115 Path 2117
Skrócenie Kolejek
Group 51
Poprawa Komfortu
Group 57
Redukcja Kosztów
icon
Sprawdź możliwości wsparcia
Wspieram
Pipeline: etap rozwoju
Odkrywanie
Pilotaż
Kontrola
+ 4 msc
Standard
Publikacja
+ 1 msc
main1b

2. Redukcja ekspozycji

Mimo dużego postępu technologicznego i redukcji dawki, promieniowanie
RTG nie jest obojętne dla zdrowia. Jedno badanie TK głowy,
to nawet 300 zdjęć rentgenowskich!

4. Przepełnienie na SOR

Szpitalne Oddziały Ratunkowe są znacznie przepełnione.
Jednym z czynników jest także długie oczekiwanie na opis wyników badań
radiologicznych. W skrajnych przypadkach na opis czeka się nawet kilka godzin.

6. Mniejsze ryzyko zakażeń

Skrócenie czasu przebywania pacjentów w przepełnionych poczekalniach
SOR redukuje długość trwania ekspozycji na patogeny,
co redukuje ryzyko zakażeń wtórnych.

1. Nowoczesne metody

Podejście Evidence Based Medicine (EBM) jest najbardziej efektywnym
mechanizmem doskonalenia procedur. Opiera się na rzeczywistych,
zbieranych na całym świecie danych, ocenianym względem efektów.

3. Ilość Zleceń na TK

SOR jest rozliczany na zasadzie ryczałtu, a TK jest w 3 z 7 kategorii
ryczałtowych SOR. Redukcja ilości badań pozytywnie wpływa
na budżet oddziału.

5. Formalne kryteria

Wprowadzenie proceduralnych mechanizmów oceny stanu w oparciu
o EBM pozwala zadbać o komfort zarówno pacjenta jak i lekarza,
redukując nieporozumienia.

Path 1590 main1e main1f main1g main1h gr2 gr3

Razem wprowadzajmy
zmiany na zdrowie!

Grzegorz Hołody
Radosław Bondarczuk
+48 663 333 828
+48 608 692 963
grzegorz.holody@leanmedic.pl
radoslaw.bondarczuk@leanmedic.pl
Line 12 Line 13
Group 28
Group 28
Group 30
Group 30
Group 34
Wyślij

Wysyłając zgłoszenie akceptuję warunki Polityki Prywatności

ED Comfort Care
SmartScan ED
Onko Care
Pierwszy Ratownik
Grupa NGR R1
Path 1
Group 977
Nasi partnerzy:
Line 14
Path 1
Group 1

FUNDACJA LEAN MEDIC

Władysława Łokietka 24,
05-230 Kobyłka

Polityka prywatności
logo-font-jak-na-stronie_1-400x150 Logo_poziom_PL-1-2048x386 logo-B
Regulamin

Kontakt | +48 608 692 963