Budujemy skuteczną ochronę zdrowia

Uwalniamy ochronę zdrowia od kłopotliwych zadań.

Mamy sprawdzoną receptę na wydajną pracę personelu medycznego. Leczymy niedobór czasu, trzymamy stabilny puls w zarządzaniu, udrażniamy przepływ najważniejszych spraw. Po to, byś mógł zająć się tym, co naprawdę ważne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uwalniamy ochronę zdrowia od kłopotliwych zadań. Mamy sprawdzoną receptę na wydajną pracę personelu medycznego. Leczymy niedobór czasu, trzymamy stabilny puls w zarządzaniu, udrażniamy przepływ najważniejszych spraw. Po to, byś mógł zająć się tym, co naprawdę ważne.

NAPISZ DO NAS

Czym jest Lean Medic?

“Wy leczycie pacjentów, my procesy”

Chcesz, aby Twoja placówka medyczna działała sprawniej? To świetnie się składa! Bo na poprawie efektywności zjedliśmy zęby. Nasz zespół zaszczepia nowoczesne metody pracy, dzięki którym masz więcej czasu i energii. Dla pacjentów, dla siebie, dla istotnych spraw.

Chcesz, aby Twoja placówka medyczna działała sprawniej? To świetnie się składa! Bo na poprawie efektywności w ochronie zdrowia zjedliśmy zęby. Nasz zespół zaszczepia nowoczesne metody pracy, dzięki którym masz więcej czasu i energii. Dla pacjentów, dla siebie, dla istotnych spraw.

ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ

Icon

WDRAŻAMY INNOWACJE

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

IconIcon

Mamy sprawdzone metody na kulejące procesy. Ty wskazujesz nam problem, a my dostarczamy Ci uporządkowany standard działania. Dzięki temu zyskujesz systemowe rozwiązanie na powtarzalne problemy. Jedno remedium, wiele zastosowań

Nowoczesne pomysły zasługują na wyjątkowe podejście. Pomagamy nie tylko odnaleźć rewolucyjne pomysły, ale przeprowadzimy Cię przez cały proces - od idei po skuteczne wdrożenie. Naszą specjalnością są cyfrowe rozwiązania najnowszej generacji.

Naszym unikalnym doświadczeniem dzielimy się podczas kursów oraz dedykowanych szkoleń. Przekazujemy praktyczną wiedzę do natychmiastowego wdrożenia. Uczestnicy dostają potężną dawkę niezawodnych metod, sprawdzonych w medycznym boju

Mamy sprawdzone metody na kulejące procesy. Ty wskazujesz nam problem, a my dostarczamy Ci uporządkowany standard działania. Dzięki temu zyskujesz systemowe rozwiązanie na powtarzalne problemy. Jedno remedium, wiele zastosowań.

Nowoczesne pomysły zasługują na wyjątkowe podejście. Pomagamy nie tylko odnaleźć rewolucyjne pomysły, ale przeprowadzimy Cię przez cały proces - od idei po skuteczne wdrożenie. Naszą specjalnością są cyfrowe rozwiązania najnowszej generacji.

Naszym unikalnym doświadczeniem dzielimy się podczas kursów oraz dedykowanych szkoleń. Przekazujemy praktyczną wiedzę do natychmiastowego wdrożenia. Uczestnicy dostają potężną dawkę niezawodnych metod, sprawdzonych w medycznym boju.

Jak działamy?

“Wskaż problem, resztę zostaw nam”


Razem z Tobą diagnozujemy wyzwanie, jego otoczenie oraz kontekst. Następnie określamy, kto ma na to wpływ oraz w jakim stopniu. Dzięki temu etapowi tworzymy silne argumenty biznesowe, potwierdzające sens oraz niepodważalne korzyści.


Ta wiedza posłuży nam do zaplanowania kolejnych kroków, wyznaczenia celu oraz spodziewanego efektu. Przy pomocy nowoczesnych metod oraz narzędzi, opisujemy proces w liczbach oraz tworzymy koncepcję realizacji


Razem kreślimy angażujący plan wdrożenia i pomagamy utrzymać kurs podczas jego realizacji. Jesteśmy cały czas z Tobą i Twoim zespołem, aby utrzymać wysokie zaangażowanie i śledzić postępy. W ostatnim kroku upewniamy się, że stare nawyki już nigdy nie wrócą

Zaczynamy zawsze od potrzeby, czyli tego gdzie Ty widzisz konieczność zmian.

3 kroki do osiągnięcia celu

1

Odkrywanie - zaczynamy od spotkania na którym omawiamy cel, identyfikujemy ryzyka i potencjał zmiany

Warsztat - dobieramy metodykę i narzędzia najbardziej odpowiadające projektowi

2

Implementacja - Budowa planu przygotowania oraz przeprowadzenia zmiany, ocena finansowa, plan komunikacji, warsztat projektowy

3

NAPISZ DO NAS

1. Co to znaczy Lean

Icon

Lean, a dokładniej Lean Management jest to filozofia zarządzania dowolnym przedsiębiorstwem, czy organizacją mająca na celu w sposób ustrukturyzowany poprawę efektywności. Metodyka zawiera pakiet narzędzi i schematów postępowania pozwalających na skuteczną identyfikację, a następnie rozwiązanie kluczowych strat które zwyczajowo odnoszą się do czasu trwania danego procesu, jego kosztów lub skuteczności osiągania celu.

2. Co to jest nieefektywność (strata) ?

Icon

Straty, w systemie Lean znane są pod określeniem „Muda”. Jest to termin wywodzący się z japońskiego systemu zarządzania TPS i zawiera w sobie wszelkiego rodzaju nieefektywności. Wraz z rozwojem branży i powszechnym stosowaniem Lean Management, Muda trafiła do słowników większości firm przemysłowych i coraz częściej pojawia się w obszarze usług. Marnotrawstwo to każde działanie, które nie dodaje wartości do produktu lub usługi. My rozszerzamy pierwotną definicję o straty związane z relacjami, zachowaniami i zaangażowaniem.

3. Jak pracujemy ?

Icon

Zaczynamy zawsze od potrzeby, czyli tego gdzie Ty widzisz nieefektywność. Następnie razem z Tobą osadzamy zidentyfikowane wyzwanie w kontekście otoczenia oraz identyfikujemy tych którzy są uczestnikami procesu, lub mają na niego pośredni wpływ. To jest też etap gdy tworzymy założenia do uzasadnienia biznesowego danej zmiany. Wyposażeni w tę wiedzę korzystamy z szeregu narzędzi pozwalających wyrazić proces w liczbach i zaprojektować z Zespołem stan docelowy.

Razem przygotowujemy angażujący dla Twojego Zespołu plan wdrożenia i pomagamy utrzymać kurs wprowadzenia zmiany do końca. Ostatnim krokiem jest zapewnienie, aby po zakończeniu trwania projektu nie wrócić do starych nawyków.

Z kim będziesz współpracować?

Grzegorz Hołody

Icon

Absolwent Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Ratownictwa Medycznego na PWSZ w Nysie.

5 lat w Zespołach Ratownictwa Medycznego na warszawskim Grochowie. Współtwórca systemu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w PKO Banku Polskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Radosław Bondarczuk

Icon

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalizacja Procesy i Produkty Biomedyczne, gdzie aktywnie angażował się w projekty badawcze nastawione na rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem, w tym m.in. w projekt „Polskiego Sztucznego Serca”.

“Potencjał ludzi pracujących w obszarze zdrowia możemy wykorzystać, aby małymi krokami dojść do znaczących efektów.”

"Wierzę, że nie ma procesu który nie może być lepszy, a rozwiązywanie łamigłówek, aby pomóc innym jest po trzykroć satysfakcjonujące"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Absolwent Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Ratownictwa Medycznego na PWSZ w Nysie. 5 lat w Zespołach Ratownictwa Medycznego na warszawskim Grochowie. Współtwórca systemu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w PKO Banku Polskim.

Niezależny specjalista w obszarze zarządzania procesowego. Swoje doświadczenie zdobywał w Pionie Wsparcia Biznesu PKO BP, Zespole Zarządzania Jakością w KMD Poland oraz BlackSwan Technologies.

Mentor w programie stażowym Talent Lab. Nagroda CSR Diamond stowarzyszenia ABSL za pomysł i prototyp aplikacji wspomagającej ratowanie życia.

Absolwent Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Ratownictwa Medycznego na PWSZ w Nysie.

5 lat w Zespołach Ratownictwa Medycznego na warszawskim Grochowie. Współtwórca systemu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w PKO Banku Polskim.

Radosław Bondarczuk

Icon

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalizacja Procesy i Produkty Biomedyczne, gdzie aktywnie angażował się w projekty badawcze nastawione na rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem,w tym w m.in. projekt „Polskiego Sztucznego Serca”.

"Wierzę, że nie ma procesu który nie może być lepszy, a rozwiązywanie łamigłówek aby pomóc innym jest po trzykroć satysfakcjonujące"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Działacz społeczny posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji i prowadzenia zmian procesowych w przedsiębiorstwach.


Od 2010 roku związany z metodykami ciągłego doskonalenia w obszarze przemysłu FMCG i Farmacji, gdzie zdobywał doświadczenie prowadząc zarówno lokalne jak i międzynarodowe projekty nastawione na definiowanie kluczowych procesów, podnoszenie ich jakości oraz zwiększanie efektywności globalnych przedsiębiorstw poprzez eliminację identyfikowanych strat. Od 2019 związany z prowadzeniem procesów transformacyjnych nastawionych na definiowanie nowego sposobu osiągania celów, m.in. dzięki wykorzystaniu możliwości jakie dają technologie cyfrowe.

Aktualne projekty

Gdzie dziś możesz nas znaleźć ?

First Responder app

W ramach cyfrowego rozwiązania "Pierwszy Ratownik", dążymy do skrócenia czasu udzielania pierwszej pomocy z 15 do 5 min od chwili zdarzenia. Wdrożenie obejmuje również wprowadzenie skutecznego mechanizmu utrzymania bazy AED.

Związek Ochotniczej Straży Pożarnej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

Podniesienie skuteczności leczenia przeciwbólowego na SOR

Leczenie bólu jest miarą jakości systemu ochrony zdrowia. Wraz z pracownikami bydgoskiego SOR-u wypracowaliśmy skuteczne rozwiązanie, pozwalające na 80% zgodności z Dobrymi Praktykami Leczenia Bólu. Beneficjent: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Jak wykorzystać narzędzia Lean do poprawy efektywności Zespołu Urazowego? O tym dowiedzieli się uczestnicy naszych warsztatów podczas konferencji TEAM 2022. Chcesz poznać nowoczesne metody podnoszące skuteczność pracy w ochronie zdrowia? Napisz do nas już teraz

Lean Medic na konferencji TEAM 2022

Konferencja #TEAM2022

Razem wprowadzajmy zmiany na zdrowie!

Grzegorz Hołody

Icon

+48 663 333 828

Icon

grzegorz.holody@leanmedic.pl

Radosław Bondarczuk

radoslaw.bondarczuk@leanmedic.pl

Icon

+48 608 692 963

Icon

Nasi partnerzy:

Silne partnerstwa dla większej skuteczności